українською
english
Головна
Замовники
Фотогалерея
Контакти
(032)

295-51-05

Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія
Наша історія
Ліцензії та сертифікати
Фахівці
Обладнання

НОВИНКА
Вимірювання ЕМВ
4G,5G,6G;

Вимірювання
в сфері
нерухомості

Охорона праці

Охорона
навколишнього
середовища

Промислова та
техногенна безпека

Енергетичний аудит

Енергетичний аудит (ЕА) є однією з форм реалізації державної політики з енергозбереження, яка полягає в наданні допомоги в підвищенні рівня ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) відповідно Закону України «Про енергозбереження».

Метою проведення ЕА є сприяння керівництву об'єкта, що споживає ПЕР у визначенні стану споживання ПЕР, потенціалу енергозбереження, джерел втрат та обсягу нераціонального використання ПЕР виробничими і допоміжними підрозділами, технологічними процесами та окремими споживачами, у розробленні енергоощадних заходів, їх техніко-економічному оцінюванню та оцінюванню їх впливу на навколишнє природне середовище.

Завданнями проведення ЕА є:

 • визначення загального стану об'єкта, що споживає ПЕР, його основних підрозділів та технологічних процесів як споживачів ПЕР;
 • аналізування балансів споживання ПЕР окремо по кожному виду;
 • аналізування балансів споживання ПЕР в енергоємних технологічних установках, технологічних процесах та підрозділах;
 • аналізування втрат ПЕР на об'єктах ЕА;
 • аналізування витрат коштів на ПЕР у собівартості продукції;
 • оцінення потенціалу енергозбереження об'єктів ЕА;
 • оцінення рівня ефективності використання ПЕР;
 • аналізування енергоємності продукції;
 • аналізування питомого споживання ПЕР і порівняння з чинними нормами та нормативами, підготовлення пропозицій щодо його зменшення;
 • оцінення ефективності функціонування СЕМ;
 • розроблення рекомендацій щодо впровадження енергоощадних заходів з їх техніко-економічним оціненням.

Основними принципами ЕА є:

 • компетентність і об'єктивність виконавців ЕА під час виконання ними енергоаудиторської діяльності;
 • наукова обґрунтованість і легітимність енергоаудиторського висновку;
 • достовірність, повнота і конфіденційність енергоаудиторської інформації;
 • врахування досягнень науково-технічного прогресу, норм і правил технічної та екологічної безпеки, вимог регламентів, стандартів, міжнародних вимог;
 • незалежність енергоаудиторів під час виконання ними енергоаудиторської діяльності;
 • відповідальність виконавців ЕА за організацію, проведення та якість ЕА.

Об'єктами ЕА є:

 • об'єкти, що споживають ПЕР;
 • окремі підрозділи об'єкта, що споживає ПЕР;
 • технологічні процеси основних і допоміжних виробництв;
 • енергоємні споживачі ПЕР;
 • об'єкти, що знаходяться на передпусковій або передексплуатаційній стадіях;
 • системи енергозабезпечення;
 • будівлі та споруди;
 • система обліку та контролю використання ПЕР;
 • система енергетичного менеджменту;
 • інвестиційні та приватизаційні пропозиції, програми, проекти, кредитні угоди тощо.

Результати аналізу стану споживання ПЕР на об'єкті, що споживає ПЕР подаються у вигляді стислої характеристики об'єкта, що споживає ПЕР щодо ефективності використання ПЕР з обов'язковим наведенням:

 • величини втрат ПЕР;
 • балансу споживання ПЕР об'єктом, що споживає ПЕР;
 • балансу витрат коштів на ПЕР;
 • основних напрямків економії ПЕР на об'єкті, що споживає ПЕР;
 • орієнтовної величини технологічно доступного потенціалу енергоощадності у натуральному та грошовому еквіваленті по запропонованим енергоощадним заходам.

Перелік запропонованих енергоощадних заходів подається у вигляді стислого опису кожного з енергоощадних заходів відповідно до пріоритетності їх впровадження. Для кожного з енергоощадних заходів під час презентації необхідно наводити:

 • опис сутності енергоощадного заходу;
 • обсяг капіталовкладень необхідних для впровадження;
 • орієнтовної величини технологічно доступного потенціалу енергоощадності у натуральному та грошовому еквіваленті;
 • простий термін окупності.
Відео презентація

Відео
презентація

Збільшити

Карта доїзду до офісу

Державна податкова служба України

© ТзОВ Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія

   79057, м. Львів, вул. Антоновича, 128

Е-mail: ecology2@ukr.net
Сайт: www.ecology.lviv.ua
Телефони: 8 (032) 295-51-05

© Вікторія