українською
english
Головна
Замовники
Фотогалерея
Контакти
(032)

295-51-05

Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія
Наша історія
Ліцензії та сертифікати
Фахівці
Обладнання

НОВИНКА
Вимірювання ЕМВ
4G,5G,6G;

Вимірювання
в сфері
нерухомості

Охорона праці

Охорона
навколишнього
середовища

Промислова та
техногенна безпека

ISO 14001:2015

Екологічна політика ТзОВ «НДВП «Екологія»

 • Збільшити
 • Збільшити

ТзОВ «НДВП «Екологія» – підприємство, яке надає комплексні послуги з атестації робочих місць; дослідження факторів виробничого середовища; інструментального контролю концентрацій забруднюючих речовин у викидах стаціонарних джерел; дослідження води; інвентаризації викидів та розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; послуги у сфері поводження з відходами; розробки плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС).

Усвідомлюючи свою відповідальність перед суспільством за результати впливу нашої діяльності на довкілля, вище керівництво і колектив фірми вважає політику у сфері екологічної безпеки і охорони довкілля пріоритетним напрямом діяльності.


Екологічна політика підприємства базується на наступних принципах:

 • Дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства України;
 • Попередження та мінімізація негативного впливу на довкілля внаслідок зменшення споживання ресурсів.
 • Підвищення ефективності використання природних сировинних та енергетичних ресурсів.
 • Відкритість екологічної діяльності і співпраця із зацікавленими сторонами у сфері охорони довкілля.
 • Постійне вдосконалення інтегрованої системи екологічного менеджменту на підприємстві.

Екологічна політика є частиною загальної політики підприємства, спрямована на підтримку та безперервне покращення охорони довкілля, що, поруч з поточною діяльністю, дасть змогу ТзОВ «НДВП «Екологія» стати лідером у сфері охорони довкілля.

Зобов'язання з реалізації принципів екологічної політики:

 • Визначати цілі, завдання, заходи і основні напрями діяльності у сфері охорони довкілля.
 • Здійснювати виробничі процеси, керуючись пріоритетністю енерго- і ресурсозберігання, раціонального використання природних ресурсів, сировини, матеріалів.
 • Дотримуватись законодавчих актів, нормативно-правових документів та інших вимог у сфері охорони довкілля;
 • Проводити моніторинг виробничої діяльності, оцінку дії екологічних аспектів діяльності на довкілля.
 • Роз'яснювати екологічну політику і забезпечувати її реалізацію через усвідомлення працівниками на всіх рівнях підприємства. Проводити навчання та підвищувати рівень екологічної освіти персоналу.
 • Удосконалювати екологічну політику і процеси системи екологічного менеджменту з метою підвищення загальної ефективності екологічної діяльності підприємства.

Прийнята екологічна політика є основою для функціонування системи екологічного менеджменту, всі рішення керівників та персоналу базуються на ній. Керівництво підприємства бере на себе зобов'язання постійно вдосконалювати й підвищувати результативність системи екологічного менеджменту.

Відео презентація

Відео
презентація

Збільшити

Карта доїзду до офісу

Державна податкова служба України

© ТзОВ Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія

   79057, м. Львів, вул. Антоновича, 128

Е-mail: ecology2@ukr.net
Сайт: www.ecology.lviv.ua
Телефони: 8 (032) 295-51-05

© Вікторія