українською
english
Головна
Замовники
Фотогалерея
Контакти
(032)

295-51-05

Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія
Наша історія
Ліцензії та сертифікати
Фахівці
Обладнання

НОВИНКА
Вимірювання ЕМВ
4G,5G,6G;

Вимірювання
в сфері
нерухомості

Охорона праці

Охорона
навколишнього
середовища

Промислова та
техногенна безпека

Екологічний аудит

ТзОВ «НДВП «Екологія» пропонує послуги по проведенні екологічного аудиту.

Екологічний аудитТовариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідне виробниче підприємство «Екологія» внесене в реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту.

Закон України «Про екологічний аудит» прийнятий у 2004 році та визначає основні правові та організаційні засади здійснення екологічного аудиту і спрямований на підвищення екологічної обґрунтованості та ефективності діяльності суб'єктів господарювання.

Екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.

Екологічний аудит може бути добровільним або обов'язковим.

Добровільний екологічний аудит здійснюється стосовно будь-яких об'єктів екологічного аудиту на замовлення зацікавленого суб'єкта за згодою керівника чи власника об'єкта екологічного аудиту.

Обов'язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення зацікавлених органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об'єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, у таких випадках:

 • банкрутство;
 • приватизація, передача в концесію об'єктів державної та комунальної власності;
 • передача або придбання в державну чи комунальну власність;
 • передача у довгострокову оренду об'єктів державної чи комунальної власності;
 • створення на основі об'єктів державної чи комунальної власності спільних підприємств;
 • екологічне страхування об'єктів;
 • завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Основними завданнями екологічного аудиту є:

 • збір достовірної інформації про екологічні впливи діяльності об'єкта екологічного аудиту та формування на її основі висновку екологічного аудиту;
 • оцінка впливу діяльності об'єкта екологічного аудиту на стан забруднення навколишнього середовища;
 • встановлення відповідності діяльності об'єкту екологічного аудиту вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту;
 • оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, що вживаються для охорони довкілля на об'єкті екологічного аудиту.

Види послуг в напрямку «Екологічний аудит»:

 • Комплексний екологічний аудит підприємства, який включає виявлення, аналіз та формування шляхів вирішення екологічних проблем підприємства з розробленням Звіту, Висновків, Рекомендацій.
 • Екологічний аудит при приватизації, зміні власності, банкрутстві.
 • Екологічний аудит систем управління довкіллям.
 • Екологічний аудит циклу поводження з відходами.

Результатом проведення екологічного аудиту підприємства є:

 • Вдосконалення системи управління навколишнім природним середовищем.
 • Підвищення інвестиційної привабливості.
 • Скорочення штрафних ризиків щодо екологічних зборів та платежів і нанесення збитків довкіллю.
 • Зменшення фінансових ризиків, пов'язаних з правами власності на природні об'єкти і результати господарської діяльності.
 • Підвищення конкурентоздатності продукції.
 • Приведення діяльності та виготовленої продукції у відповідність до українських і світових стандартів.
 • Розширення виробництва, вихід на міжнародний ринок.
Відео презентація

Відео
презентація

Збільшити

Карта доїзду до офісу

Державна податкова служба України

© ТзОВ Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія

   79057, м. Львів, вул. Антоновича, 128

Е-mail: ecology2@ukr.net
Сайт: www.ecology.lviv.ua
Телефони: 8 (032) 295-51-05

© Вікторія