українською
english
Головна
Замовники
Фотогалерея
Контакти
(032)

295-51-05

Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія
Наша історія
Ліцензії та сертифікати
Фахівці
Обладнання

НОВИНКА
Вимірювання ЕМВ
4G,5G,6G;

Вимірювання
в сфері
нерухомості

Охорона праці

Охорона
навколишнього
середовища

Промислова та
техногенна безпека

Інструментальний контроль викидів

Підприємство ТзОВ «НДВП «Екологія» пропонує послуги суб’єктам господарювання по проведенню контролю за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел (димових і вентиляційних труб).

Контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів здійснюється шляхом інструментально-лабораторних вимірювань. Відбір проб промислових викидів проводиться відповідно КНД 211.2.3.063-98. Концентрації забруднюючих речовин визначаються згідно методик «Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Л., Гидрометеоиздат, 1987. На основі результатів досліджень складаються акти відбору проб з додатками і протоколи вимірювань вмісту забруднюючих речовин  у викидах стаціонарних джерел.

Замовнику надається Звіт з інструментального контролю викидів забруднюючих речовин на об’єкті, який містить наступні пункти:

 • зміст;
 • вступ;
 • опис обладнання;
 • вихідні дані для проведення контрольних замірів викидів забруднюючих речовин;
 • проведення контрольних замірів;
 • методика обробки даних;
 • зведена таблиця результатів досліджень;
 • висновки;
 • додатки.

Для проведення контрольних замірів на стаціонарних джерелах викидів підприємства Суб'єкту господарювання необхідно надати Розробнику наступні матеріали:

 1. Повна назва та місцезнаходження підприємства.
 2. Посада, прізвище, телефон керівника підприємства.
 3. Посада, прізвище, телефон особи, відповідальної за природоохоронну діяльність підприємства.
 4. Номери джерел викидів і перелік забруднюючих речовин по кожному джерелу.
 5. Перелік технологічного обладнання, під'єднаного до джерела викиду.
 6. Назва цеху, дільниці.
 7. Викопіювання з дозволу на викиди або нормативів викидів.
Відео презентація

Відео
презентація

Збільшити

Карта доїзду до офісу

Державна податкова служба України

© ТзОВ Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія

   79057, м. Львів, вул. Антоновича, 128

Е-mail: ecology2@ukr.net
Сайт: www.ecology.lviv.ua
Телефони: 8 (032) 295-51-05

© Вікторія