українською
english
Головна
Замовники
Фотогалерея
Контакти
(032)

295-51-05

Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія
Наша історія
Ліцензії та нагороди
Фахівці
Обладнання

Охорона праці

Охорона
навколишнього
середовища

Екологічний
аудит

Промислова та
техногенна безпека

Міжнародні
сертифікати

Дозвіл на викиди

На основі звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин оформляються Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів підприємства для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я (Стаття 11 Закону).

Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря видаються за умови:

  • неперевищення протягом терміну їх дії встановлених нормативів екологічної безпеки.
  • неперевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел.
  • дотримання вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин.

Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря несуть особи винні у:

  • порушенні прав громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище.
  • перевищенні нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел.
  • перевищенні нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел.
  • викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади відповідно до закону.
  • перевищенні обсягів викидів забруднюючих речовин, встановлених у дозволах на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
  • недотриманні вимог, передбачених дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відповідно Наказу Мінприроди № 108 від 09.03.2006 р. про затвердження інструкції "Про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців" документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців (далі - Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів), є невід'ємною частиною заяви на отримання дозволу на викиди (п. 1.3).

Для отримання дозволу на новостворені стаціонарні джерела до заяви додаються пропозиції на отримання дозволу, передбачені у пункті 2.17 розділу 2 Інструкції, за наявності затверджених нормативів граничнодопустимих викидів. Затвердженими нормативами граничнодопустимих викидів вважаються величини викидів забруднюючих речовин у складі проектної документації, яка має позитивний висновок комплексної державної експертизи, а для об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи, - позитивні висновки державної санітарно-гігієнічної та державної екологічної експертиз.

Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, виконуються з урахуванням вимог Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.97 N 201 (далі - ДСП-201-97), та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 N 173 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за N 379/1404 (далі - ДСП-173-96) (п. 1.8).

Маючи всі необхідні дозволи, ліцензії, досвідчених фахівців, технічне та програмне забезпечення, ТзОВ «НДВП «Екологія» розробляє Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин для підприємств України будь-якої форми власності.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря видається підприємствам на основі позитивних результатів експертизи Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби України і Департаментах екології та природних ресурсів обласних держадміністрацій.

Відео презентація

Відео
презентація

Збільшити

Карта доїзду до офісу

Державна податкова служба України

© ТзОВ Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія

   79057, м. Львів, вул. Антоновича, 128

Е-mail: ecology2@ukr.net
Сайт: www.ecology.lviv.ua
Телефони: 8 (032) 295-51-05

© Вікторія