українською
english
Головна
Замовники
Фотогалерея
Контакти
(032)

295-51-05

Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія
Наша історія
Ліцензії та сертифікати
Фахівці
Обладнання

НОВИНКА
Вимірювання ЕМВ
4G,5G,6G;

Вимірювання
в сфері
нерухомості

Охорона праці

Охорона
навколишнього
середовища

Промислова та
техногенна безпека

Дозвіл на викиди

На основі звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин оформляються Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів підприємства для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я (Стаття 11 Закону).

Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря видаються за умови:

  • неперевищення протягом терміну їх дії встановлених нормативів екологічної безпеки.
  • неперевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел.
  • дотримання вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин.

Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря несуть особи винні у:

  • порушенні прав громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище.
  • перевищенні нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел.
  • перевищенні нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел.
  • викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади відповідно до закону.
  • перевищенні обсягів викидів забруднюючих речовин, встановлених у дозволах на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
  • недотриманні вимог, передбачених дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відповідно Наказу Мінприроди № 108 від 09.03.2006 р. про затвердження інструкції "Про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців" документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців (далі - Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів), є невід'ємною частиною заяви на отримання дозволу на викиди (п. 1.3).

Для отримання дозволу на новостворені стаціонарні джерела до заяви додаються пропозиції на отримання дозволу, передбачені у пункті 2.17 розділу 2 Інструкції, за наявності затверджених нормативів граничнодопустимих викидів. Затвердженими нормативами граничнодопустимих викидів вважаються величини викидів забруднюючих речовин у складі проектної документації, яка має позитивний висновок комплексної державної експертизи, а для об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи, - позитивні висновки державної санітарно-гігієнічної та державної екологічної експертиз.

Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, виконуються з урахуванням вимог Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.97 N 201 (далі - ДСП-201-97), та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 N 173 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за N 379/1404 (далі - ДСП-173-96) (п. 1.8).

Маючи всі необхідні дозволи, ліцензії, досвідчених фахівців, технічне та програмне забезпечення, ТзОВ «НДВП «Екологія» розробляє Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин для підприємств України будь-якої форми власності.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря видається підприємствам на основі позитивних результатів експертизи Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби України і Департаментах екології та природних ресурсів обласних держадміністрацій.

Відео презентація

Відео
презентація

Збільшити

Карта доїзду до офісу

Державна податкова служба України

© ТзОВ Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія

   79057, м. Львів, вул. Антоновича, 128

Е-mail: ecology2@ukr.net
Сайт: www.ecology.lviv.ua
Телефони: 8 (032) 295-51-05

© Вікторія