українською
english
Головна
Замовники
Фотогалерея
Контакти
(032)

295-51-05

Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія
Наша історія
Ліцензії та нагороди
Фахівці
Обладнання

Охорона праці

Охорона
навколишнього
середовища

Екологічний
аудит

Промислова та
техногенна безпека

Міжнародні
сертифікати

Інвентаризація викидів

ТзОВ "НДВП "Екологія" має усі дозвільні документи для проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря інструментальним методом.

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами проводиться у відповідності Інструкції №7 від 10.02.95р., застосування якої обов'язкове при проведенні інвентаризації викидів забруднюючих речовин виробничими об'єднаннями і промисловими підприємствами, організаціями і установами, які мають викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Інвентаризація включає в себе характеристику технології, газоочисних установок з точки зору утворення і відведення забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів, а також характеристику неорганізованих джерел.

Матеріали інвентаризації використовуються для:

 • Розробки нормативів утворення забруднюючих речовин, які відводяться у атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд та об'єктів.
 • Розробки нормативів гранично допустимих викидів.
 • Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
 • Здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря.
 • Розробки короткострокових і довгострокових планів заходів підприємств.
 • Розробки екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Для розроблення Звіту з інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин Суб'єкту господарювання необхідно надати Розробнику наступні матеріали:

 • Повна та коротка назви підприємства, його юридична та фізична адреса, місцезнаходження виробничого майданчика;
 • Посада, прізвище, телефон, факс, електронна адреса керівника підприємства;
 • Посада, прізвище, телефон, факс, електронна адреса особи, відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві;
 • Свідоцтво про державну реєстрацію;
 • Довідка  ЄДРПОУ;
 • Свідоцтво платника податку;
 • Копію старого Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (якщо є);
 • Код КВЕД, вид економічної діяльності;
 • Річний випуск продукції на підприємстві (якщо є виробництво);
 • Річна кількість сировини, допоміжних матеріалів, які необхідні для випуску продукції;
 • Річне використання палива для технологічних процесів, котелень;
 • Відомості про технологічне устаткування (тип, марка, потужність, рік вводу в експлуатацію);
 • Перелік основних та допоміжних виробництв, опис технологічних процесів на підприємстві;
 • Відомості про інші підприємства, які знаходяться на території Замовника та підприємства, які межують з територією Замовника;
 • Генеральний план підприємства з експлікацією будівель і споруд  М 1:500;
Відео презентація

Відео
презентація

Збільшити

Карта доїзду до офісу

Державна податкова служба України

© ТзОВ Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія

   79057, м. Львів, вул. Антоновича, 128

Е-mail: ecology2@ukr.net
Сайт: www.ecology.lviv.ua
Телефони: 8 (032) 295-51-05

© Вікторія