українською
english
Головна
Замовники
Фотогалерея
Контакти
(032)

295-51-05

Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія
Наша історія
Ліцензії та сертифікати
Фахівці
Обладнання

НОВИНКА
Вимірювання ЕМВ
4G,5G,6G;

Вимірювання
в сфері
нерухомості

Охорона праці

Охорона
навколишнього
середовища

Промислова та
техногенна безпека

Паспортизація пилогазоочисних установок

Паспортизація пилогазоочисних установок та оформлення актів перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установок очистки газу проектним (ефективність роботи ГОУ) виконується відповідно наказу Мінприроди № 52 від 06.02.2009р. "Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу".

Відповідальними за додержання вимог цих Правил є суб'єкти господарювання, які зобов'язані:

 • Забезпечувати безперебійну ефективну роботу і безпечну експлуатацію ГОУ, підтримувати у справному стані споруди, устаткування та апаратуру для очищення викидів відповідно до вимог цих Правил.
 • Призначити осіб, відповідальних за:
  • технічний стан, обслуговування і безпечну експлуатацію ГОУ;
  • проведення поточних, планових і капітальних ремонтів;
  • утримання у справному стані пристроїв відбору проб, систем контролю та засобів автоматики;
  • належне розташування та обладнання місць відбору проб та вимірювання параметрів газопилового потоку згідно з вимогами чинного законодавства;
  • здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ;
  • ведення журналу обліку робочого часу ГОУ.
 • На основі цих Правил, рекомендацій проектних організацій та відповідної документації, яка додається до ГОУ, що експлуатується суб'єктом господарювання, розробити і затвердити інструкцію з експлуатації ГОУ відповідно до умов їх роботи.
 • Проводити не менше одного разу на три роки технічне навчання і перевірку знань інженерно-технічного персоналу та не менше одного разу на рік обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації ГОУ. Результати перевірки знань оформлюються протоколом засідання комісії з перевірки знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу.
 • Розробити паспорт на кожну ГОУ та провести його реєстрацію
 • Здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам (далі - ефективність роботи ГОУ) два рази на рік для забруднюючих речовин I-II класів небезпеки, що підлягають очищенню, один раз на рік - для забруднюючих речовин III-IV класів небезпеки, що підлягають очищенню.
 • Якщо клас небезпеки забруднюючих речовин не визначений, перевірка відповідності фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам здійснюється з періодичністю, встановленою для забруднюючих речовин I-II класів небезпеки.
 • Результати перевірки ефективності роботи ГОУ оформлювати актом перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним (ефективність роботи ГОУ) на джерелі викиду.

Оригінал акта додається до паспорта ГОУ. Перевірку ефективності роботи ГОУ здійснюють лабораторії, які атестовані на право проведення необхідних інструментально-лабораторних вимірювань.

Для розроблення паспорту на пилогазоочисне обладнання (ПГОУ) підприємства Суб'єкту господарювання необхідно надати Розробнику наступні матеріали:

 • Повна назва та місцезнаходження підприємства.
 • Посада, прізвище, телефон керівника підприємства.
 • Посада, прізвище, телефон особи, яка відповідає за зберігання та ведення паспорта.
 • Найменування і призначення установки очистки газу, автор проекту, рік введення в експлуатацію.
 • Паспортні дані технологічного обладнання, під'єднаного до ПГОУ.
 • Паспортні дані вентилятора ПГОУ.
 • Номер вентиляційної системи та номер джерела викиду.
 • Схема установки очистки газу (наводиться схематично газовідвідний тракт від технологічного агрегату до місця викидання або надходження газопилового потоку (газу) в атмосферне повітря та креслення загального вигляду апарата з розмірами та розрізами). Аксонометрична схема утворення та відведення забруднюючих речовин від технологічного обладнання надається обов'язково під час нового проектування (будівництва).
 • Відомості про проведені ремонти, заміну або модернізацію установки очистки газу.
Відео презентація

Відео
презентація

Збільшити

Карта доїзду до офісу

Державна податкова служба України

© ТзОВ Науково-дослідне виробниче підприємство Екологія

   79057, м. Львів, вул. Антоновича, 128

Е-mail: ecology2@ukr.net
Сайт: www.ecology.lviv.ua
Телефони: 8 (032) 295-51-05

© Вікторія